„VIATA PÁMÍNTULUI, E VIATA NOASTRÁ”

Conducátorul grup GGP este firma:
SER RO BAU S.R.L.

Membri grupei:
SER-BAU KFT.
SER GROUP KFT.
TAR-GÁZ KFT.
GENERAL APA CANAL S.R.L.
ALFÖLD GÁT ÉS MÉLYÉPÍTŐ KFT.
TECHNOGAZ S.R.L.
B-BAU KFT.
CONSTRUMA-PLUSZ KFT.
ZÉNÓ ÉPSZER KFT.
STEEL-VENT KFT.
BERLÓ 2001 KFT.
BERLO CANAL S.R.L.
AEDIUM KFT.
RECYCLING T&H KFT.
FORCE KFT.
NEXTIN KFT.
INTERGEO BUDAPEST KFT.
BIOKÖR KFT.
UTIBER KFT.
TRIUT KFT.

Oldal nyomtatása

Ceea ce trebuie sá stim, despre Grup GGP (GENERAL GEA POINTS)

Grup GGP a fost ínfiintat ín anul 2009, fiind fondatori cinci firme, cu intentia, ca sá íntruneascá forta de muncá, cunostiintele profesionale, ín ramurile de profesie unde lucrau. Ín scurt timp numárul firmelor participante a ajuns la nouá, astfel asigurínd potentialul prfesional a grup.

Unii dintre ei, sínd in domeniu de zeci de ani, altii mai nou ínfiintati, dar fiecare reprezintá atít profesional cít si estetic ín executarea proiectelor, calitate europeaná.

Ín ce síntem noi buni?

Ín sfera proiectelor private si proiectele autoritátiilor locale si guvernamentale, síntem prezenti ín cercetári si foraje de apá potabilá si termalá, sistemelor de epurare de apá, ín costructia de sisteme si conducte de apá.
Ín constructia sistemelor si conductelor de canalizare, ín constructia conductelor de otel si KPE pentu gaze si petrol, sisteme de conducte de gaz comunal si statii de distributie de gaz. cel putin ín cinci zeci de localitáti am costruit sisteme de apá, canal si gaz.
Diversitatea lucrárilor reprezintá, cá am executat, sute de kilometri constructii de diguri, canale de apá, sisteme de irigatii, regularea cursurilor apelor, investitii pentru ocrotirea mediului si lucrári de pámínt si extractie de cárbune, la suprafatá, ín cantitáti mari.
Ín domeniul constructiilor de structurá usoará si de otel, ín constructia complexelor multifunctionale síntem la fel pe piatá, cu referinte.
De mult am trecut peste granita Ungariei, avem proiecte executate ín Austria, Románia, Slovacia, Germania, dar aducem tratative serioase ín nordul Africii si ín Orientul Apropiat.

Cum reiese si din denumirea Grup GENERAL GEO POINTS, vrem sá ne prezentám si sá lucrám ín cít mai mule puncte pe pámínt . Lucráriile de mai multe sute de kilometri si zecile de de investitii pe care le am efectuat, ne índeamná pe noi sá fim prezenti pe cít mai multe locuri din lume, ín tári noi, cu utilajele si cu specialistii nostrii, astfel ínbunátátiind renumele firmelor participante ín grup.

Lucrári de calitate numai cu specialisti de calitate se poate executa. De la mecanici píná la conducátorii de proiecti, angajatii sínt profesionisti ín domeniu, acesta reprezentínd garantie pentru executarea lucráriilor de o ínaltá calitate.

Cum aratá sloghenul Grup GGP "Viata Pámíntului, e viata noastrá", noi tráim pe Pámínt, tráim din Pámínt si lucrám pentru Pámínt, sperám cá ín viitorul apropiat ímreuná cu Dumneavoastrá.

Cu Stimá.

Géza Seres
Presedinte